Andreassen nodig in de kerk

Jakobus werd jong weggenomen, al werd hij wellicht als onmisbaar gezien. Zijn broer Johannes diende tot op hoge leeftijd in Gods Koninkrijk. Het verschil in Gods leiding met Zijn kinderen is voor Dirk-Jan Nijsink een van de aansprekende dingen in het leven van de twaalf discipelen.

"Volgen” is de titel van het boekje dat H.J. Nijsink schreef voor de actie die de Jeugdbond Gereformeerde Gemeenten (JBGG) momenteel voert voor onderwijs in India, Pakistan en Nigeria. Het gaat volgens de ondertitel over „twaalf jongeren in het spoor van de Meester.”
Nijsink was vier jaar jeugdwerkadviseur van de SGP-jongeren, werkt sinds 2011 bij de JBGG en is sinds 2014 ouderling in Utrecht. Het boekje ontstond naar aanleiding van een artikelenserie die hij als eindredacteur van jongerenblad Daniël schreef. „Er liggen voor jongeren veel lessen in het leven van de discipelen. Wat betekent het christen te zijn? Meer en meer alleen komen te staan. Dat kennen christelijke jongeren in Nederland ook.”
Het discipelschap kende fases. „Eerst waren er nog veel mensen om de Heere Jezus heen. Na Johannes 6 zie je dat de discipelen alleen komen te staan: „Deze rede is hard; wie kan dezelve horen?” En dan Jezus’ vraag aan de twaalven: „Wilt gijlieden ook niet weggaan?” Deze indringende vraag komt ook op jongeren af.” De vragen rond kerkverlating houden de werkers bij de JBGG intensief bezig.

Deel dit verhaal op sociale media

Wil je al onze artikelen lezen?

Neem dan een proefabonnement op Terdege.
Nu 6 maanden (12 nummers) voor € 35,-

tekst: L. Vogelaar beeld: Sjaak Verboom

Over Terdege

Terdege is een reformatorisch familiemagazine dat wil inspireren, bezinnen en verrassen.

Abonneevoordeel

Maak gebruik van de mooie voordelen die we speciaal voor jou als abonnee hebben uitgezocht.