Grenzeloze zorg: Is het (n)ooit genoeg?

Grenzeloze zorg: Is het (n)ooit genoeg?

Beeld zorgcongres 700X400

Medisch gezien is er veel mogelijk en worden grenzen steeds verder verlegd. Maar moet alles wat kan? Mag alles wat kan? En welke ruimte is er om grenzen te stellen zowel vanuit de patiënt als de zorgverlener. Deze vragen komen aan bod op “HET zorgcongres” D.V. 28 maart 2024. Thema van de dag is: “Grenzeloze zorg: is het (n)ooit genoeg?”

Het congres wordt opgezet door Thijs Aarten en Hessel Loosman, beiden werkzaam als ambulance- verpleegkundige bij Witte Kruis Harderwijk. "Voorafgaand aan onze carrière op de ambulance hebben we ervaring opgedaan binnen verschillende afdelingen van de acute zorg. Hierbij is te denken aan IC, CC en SEH. Mede vanuit deze ervaringen en in ons dagelijkse werk als ambulanceverpleegkundige komen wij in aanraking met ethische vraagstukken, en/of vragen rondom het levenseinde.
Zorg verandert in medisch/ ethisch oogpunt. Medisch gezien is veel mogelijk en worden grenzen verder verlegd. Ethisch gezien is er steeds minder ruimte om grenzen te stellen, zowel vanuit patiënt als zorgverlener. Dit houdt ons beiden bezig en geeft vragen als: moet alles wat kan, en mag alles wat kan, en wie/wat is hierin bepalend.
Vanuit onze christelijke achtergrond raakten wij hierdoor met elkaar in contact, waardoor de wens is ontstaan om mede-zorgprofessionals hierin mee te nemen en onze gedachten, kennis en kwaliteiten met elkaar te delen."

DATUM

28 maart 2024

TIJD

Inloop vanaf 8.15 uur. Tijd congres: 9.00 uur-16.30 uur.

LOCATIE

de Schakel, Nijkerk

ADRES

Oranjelaan 10, 3862 CX Nijkerk

OCHTENDPROGRAMMA

Tijdens het ochtendprogramma zullen er vier lezingen zijn.

Hans van Schuppen
Een christelijke identiteit heeft invloed op de manier waarop je op de werkvloer staat in de zorg. Vaak denken mensen dan over medisch-ethische kwesties, maar het begint een laag dieper: de roeping om vanuit Zijn (Gods) liefde het verschil te willen maken voor de ander.

Corstiaan den Uijl
Tijdens een ziekenhuisopname moeten soms lastige beslissingen genomen worden. Dr. Corstiaan den Uil gaat in op vraagstukken rondom het levenseinde zoals abstineren, palliatieve sedatie, reanimatie met een hartlongmachine, kwaliteit van leven. Wat zijn de (verschillende) ethische kaders en wat hebben cultuurverschillen hier voor invloed op?

Rineke Heij
Als zorgverlener kun je op onverwachte momenten geconfronteerd worden met moeilijke situaties waarin keuzes gemaakt moeten worden. Daarin spelen verschillende perspectieven op waarde en kwaliteit van leven een belangrijke rol. Rineke Heij is beleidsadviseur van de afdeling Advies 
& Toerusting en coördinator NPV-Advieslijn 24/7. Zij gaat tijdens haar lezing in op die verschillende perspectieven en betekenis hiervan. Zij illustreert dit vanuit de ervaringen die zij opdoet in de praktijk van de NPV-Advieslijn. 

Hanneke ter Beek
Wie is er niet bekend met de vraag: ‘had ik maar, of had ik maar niet’. Afhankelijk van het onderwerp kan deze vraag blijven rondzingen in ons hoofd. Soms zelfs dag en nacht wanneer de gevolgen van onze keus groot waren. Het kan ons zelfs aan het twijfelen maken of we wel zijn die we dachten te zijn. Soms zo intens dat het schuldgevoel ons leven gaat bepalen. Is de last van een morele verwonding anders dan een ‘gewone’ ingrijpende ervaring? Is het mogelijk om jezelf te vergeven? Deze diepe, intense vragen komen aan bod tijdens het onderwerp ‘Morele verwonding’.

MIDDAGPROGRAMMA

Tijdens het middagprogramma heb je de mogelijkheid om twee workshops te volgen. Kies de combinatie van twee workshops die je wilt volgen.

WORKSHOPS

Workshop 1 'Had ik maar' of  'Had ik maar niet'

Workshopleider: Hanneke ter Beek

Omschrijving: Is de last van een morele verwonding anders dan een ‘gewone’ ingrijpende ervaring?
Is het mogelijk om jezelf te vergeven? En kan ‘moreel beraad’ toepassen in het team de kans op een morele verwonding verkleinen? Zo maar een paar vragen die door Hanneke ter Beek in deze workshop verder worden uitgelicht. Hierbij wordt gebruik gemaakt van ervaring en casussen van aanwezigen. Er is ruimte voor het delen van persoonlijke ervaringen.

Workshop 2 'Gewetensbezwaren in de zorg'

Workshopleider: RMU

Omschrijving: In deze workshop komt aan bod wat een gewetensbezwaar precies inhoudt. In welke situaties kun je je in juridisch opzicht beroepen op een gewetensbezwaar? Kan een gewetensbezwaar leiden tot ontslag of andere arbeidsrechtelijke consequenties? Verder komt de beroepscode aan bod en ga je aan de hand van casussen aan de slag met de inhoud van de beroepscode.

Workshop 3 'Welke denklijnen helpen bij het maken van moeilijke behandelkeuzes?'

Workshopleiders: Rineke Hey en Ali van Dijk

Omschrijving: Rineke Hey en Ali van Dijk zijn werkzaam bij de NPV. 
NPV | Zorg voor het leven | Medisch-ethisch advies | Vrijwillige thuishulp (npvzorg.nl)
In de workshop gaan zij verdiepend in op: De denklijnen die helpen bij het maken van moeilijke behandelkeuzes. Keuzes die vooral kantelmomenten van leven en dood raken. Hoe kun jij als zorgverlener die denklijnen in de praktijk inzetten om de client en/of naaste verder te helpen.

Workshop 4 'De medische ethiek rondom het ziekbed/opname op de IC'

Workshopleiders: Corstiaan den Uil (Intensivist) en Hessel Loosman (Ambulance vpk met ervaring als IC verpleegkundige.

Omschrijving: In deze workshop gaat u samen met Corstiaan en Hessel dieper in op de medische ethiek rondom het ziekbed/opname op de intensive care. U kunt dan denken aan de vraag: wat zijn beweegredenen om iemand wel/niet op te nemen op de intensive care als deze patiënt vanuit een zorginstelling wordt ingestuurd naar de SEH? Wat zijn beweegredenen voor een IC-beleid?
Wanneer een niet-reanimeren/niet-beademen beleid? O.b.v. welke beweegredenen wordt iemand wel/niet aan de beademing gelegd. Zomaar wat voorbeelden uit de dagelijkse praktijk.
In deze workshop zal hierbij worden stil gestaan. Door de workshopleiders wordt aan de hand van een casuïstiek dit onderwerp verder uitgediept. Tevens is er in deze workshop alle ruimte om vragen die er bij u leven rondom de zorg op de intensive care te stellen.

De dag zal rond 15.30-16.00 uur plenair afgesloten worden door Prof. dr. Stef Groenewoud (Bijzonder hoogleraar Ethiek van de zorg aan de Theologische Universiteit Kampen).

PRIJS

€ 165,- (inclusief lunch). Accreditatie: VNVN (6 punten) / VS (5 punten) / NAPA (6 punten) / NVBMH (6 punten) zijn reeds toegekend.

Bij voldoende animo van huisartsen en/of medisch specialisten (ouderen geneeskunde) wordt ook voor deze doelgroep accreditatie aangevraagd in het kwaliteitsregister. Mail om deze belangstelling kenbaar te maken naar hetzorgcongres@hotmail.com.

ANNULEREN

Ben je verhinderd? Tot 1 maart 2024 wordt er 50% in rekening gebracht. Na 1 maart 2024 wordt er 75% in rekening gebracht.

DOELGROEP

Specialistisch) verpleegkundigen/verzorgenden, PA, VS, BMH. Andere geïnteresseerden zonder zorgachtergrond zijn echter ook van harte welkom.

DOELSTELLING

Het doel is om d.m.v. de verschillende sprekers en vanuit verschillende invalshoeken het onderwerp te belichten. Hierbij is te denken aan: christelijke uitgangspunt, medisch uitgangspunt, waarde van het leven en moreel uitgangspunt. Het doel is om d.m.v. lezingen waarbij ruimte is voor interactie, en door interactieve workshops in (kleiner) groepsverband dieper in te gaan op de verschillende invalshoeken en van hieruit worden handvatten meegegeven voor de dagelijkse praktijk en de persoonlijk omgang met en invulling van de directie zorgverlening.

MISSIE

Onze missie is om een congres te organiseren voor zorgprofessionals, al dan niet met christelijke achtergrond en hun bij te scholen.

VISIE

HET zorgcongres, wordt gevormd door twee ambulanceverpleegkundigen, die samen met de sprekers zich uitgedaagd en verantwoordelijk voelen om een congres te organiseren waarin het genoemde onderwerp centraal staat. Hierin is ruimte om kennis en kwaliteiten te delen. Daarnaast voelen we ons verantwoordelijk om hierin onze christelijke visie bespreekbaar te maken en dit met u/jullie te delen.

LEERGANG VAN DE ETHIEK VAN DE ZORG

Meerdaagse cursus volgen? Weet Wat je Gelooft (WWJG), de TU Kampen|Utrecht, de Christelijke Hogeschool Ede (CHE) en het Lindeboom Instituut verzorgen een leergang Ethiek van de Zorg vanuit Christelijk Perspectief. Deze richt zich op christenen die in de zorg werkzaam zijn en meer kennis/know how willen van christelijke ethiek beoefening in de praktijk. Meer info: weetwatjegelooft.nl/seminars/zorgethiek

AANMELDEN

Volg ons lifestyle platform op instagram.