De kracht van de Paasboodschap

Pasen vormt het hart van de heilsfeiten: Christus overwon de dood; Zijn Vader zet het zegel op de toereikendheid van Zijn offer, zegt ds. J.M.J. Kieviet. ”Hij doet Zich een arm en ellendig volk overblijven, dat op de Naam des Heeren zal betrouwen. Vanuit de bron van Zijn opstandingskracht. Daarom is het leven vanuit Pasen het hart van het christelijk geloof.”

De christelijke gereformeerde predikant uit Renswoude -sinds 1 februari met emeritaat- haalt een boek uit de kast, de ”Feeststoffen” van dr. H.F. Kohlbrugge.„Wel wat beduimeld”, door het vele gebruik. Een van de keren dat ds. Kieviet het boek ter hand nam, is hij niet meer vergeten. Het was op 12 juli 2009, toen hij op vakantie was in Maurenne, diep in het zuiden van België. „We konden er niet naar de kerk, dus ik las voor mijn gezin Kohlbrugges preek over Ro-
meinen 6:7-12: „Alzo ook gijlieden, houdt het daarvoor dat gij wel der zonde dood zijt, maar Gode levende zijt in Christus Jezus, onze Heere.” Onder het lezen trok het diepe sporen: wij zijn in vleselijk streven altijd bezig een gerechtigheid op te bouwen, maar het is zo nodig en heilzaam met heel ons verloren bestaan het Woord aan te grijpen.

Deel dit verhaal op sociale media

Niets meer missen van Terdege?

Geniet van een (proef) abonnement!

tekst: L Vogelaar beeld: Anton Dommerholt

Over Terdege

Terdege is een reformatorisch familiemagazine dat wil inspireren, bezinnen en verrassen.

Abonneevoordeel

Maak gebruik van de mooie voordelen die we speciaal voor jou als abonnee hebben uitgezocht.