Jouw vragen | Hoe kan ik Gods weg weten?

Misschien is het ook een vraag die jou op dit moment bezighoudt. Wat is de wil van de Heere?  Of het nu gaat over diepe vraag waarheen je levensweg leidt, over het kiezen van een vervolgopleiding of over de vraag welke jongen of welk  meisje je toekomstige levensgezel zal zijn. Ik ben  blij als jij je daarbij ook –en vooral– afvraagt: wat  is de weg van de Heere? Want hoe belangrijk is het dat we vragen naar Zijn weg en, geleid door de Heilige Geest, die ook mogen gaan. 

Door catechisanten is me meer dan eens gevraagd hoe je als dominee nu weet, bijvoorbeeld als je een beroep krijgt, wat de weg van de Heere is. Is die weg altijd zomaar duidelijk? Hoe maakt de Heere Zijn weg dan bekend? Ook een dominee krijgt, met eerbied gesproken, niet dat spreekwoordelijke briefje uit de hemel. 
Het is goed om te beseffen dat de weg van de Heere ook voor de mensen die Hem vrezen niet altijd zo duidelijk is. Integendeel. In de Bijbel horen we nogal eens de gelovigen de Heere smeken om Zijn weg te mogen verstaan, om Zijn weg te mogen weten. Ik houd het bij twee voorbeelden. Om te beginnen denk ik aan Mozes. Hij wordt geroepen om het volk van God te leiden. En let wel, zelfs Mozes horen we dan bidden: „Zo laat mij nu Uw weg weten” (Ex. 33). Of wat te denken van David, de man naar Gods hart. We kennen zijn smeekbede: „Heere! maak mij Uw wegen bekend, leer mij Uw paden” (Ps. 25). Kennelijk was ook voor deze vromen Gods weg niet vanzelfsprekend bekend en vertrouwd. Hij moest hen Zelf, telkens weer, Zijn wegen bekendmaken en wijzen. 
Vervolgens is het van groot belang om te bedenken dat de Heilige Geest voor alles door Zijn Woord Gods wegen bekendmaakt. Sommige mensen vertrouwen je weleens toe dat ze zo graag dat ”briefje uit de hemel” zouden krijgen, zodat ze zeker konden zijn van de wil van de Heere. Hoewel het wel een beetje te begrijpen is dat een mens naar zo’n boodschap uitziet, zonder nog last te kunnen hebben van onzekerheid of twijfel, doet het de Heere ook tekort. We hebben immers geen ”briefje uit de hemel”, maar het hele Woord van God uit de hemel gekregen. Hoeveel rijker is dat! En door dat Woord spreekt Hij. „Hij  spreekt gewis tot elk die voor Hem leeft.” Niet op die manier dat we de Bijbel gaan lezen als een boek vol recepten. Op zoek naar dat ene verlossende woord. Nee, door de dagelijkse, biddende omgang met het Woord spreekt Hij. En wel door de woorden waarvan Hij het nodig en geboden vindt om die op je hart te drukken. Waarbij de Geest van God niet enkel wijst op Zijn eigen Woord, maar dat dikwijls ook bevestigt. 
Ten slotte wijs ik er nog op dat naast het Woord ook de leiding van de Heere een middel is waardoor Hij jou en mij Zijn wegen wijst. Let daarop. Let daar biddend op. In ons leven wordt Gods weg ook duidelijk doordat deuren dichtgaan of juist geopend worden. We kunnen zelf soms een weg al voor ons zien of een bepaalde keuze in onze gedachten gemaakt hebben. Dan kan het gebeuren dat Hij die weg afsluit of ons die keuze belet. En tegelijk daarmee aanwijst waar Zijn weg wél gelegen is en waarheen Hij Zijn treden wendt. Als je verlangen is: „Ik zet mijn treden in Uw spoor”, mag je het roer met alle verwachting uit handen geven. 

Deel dit verhaal op sociale media

Ds. P.C. Hoek, Sommelsdijk

Over Terdege

Terdege is een reformatorisch familiemagazine dat wil inspireren, bezinnen en verrassen.

Abonneevoordeel

Maak gebruik van de mooie voordelen die we speciaal voor jou als abonnee hebben uitgezocht.