Roep tot omkeer en berouw

15927dsdeheer-4_-_site

Zo’n vijftien jaar beantwoordt ds. J.M.D de Heer in het RD vragen van jongeren uit de achterban. Een deel van de antwoorden die hij gaf, verwerkte hij in een boekje over de bekering. „Omkeer alleen is niet voldoende. Het gaat om verbrokenheid van het hart en droefheid naar God.”

De band met het Reformatorisch Dagblad, waar hij werkzaam was als kerkredacteur, werd voor ds. J.M.D. de Heer (48) niet volledig doorgesneden. Na zijn bevestiging tot predikant, in 2004, vroeg de redactie hem vragen van jongeren voor de jeugdrubriek te gaan beantwoorden. Een aanbod dat de voorganger van de gereformeerde gemeente van Middelburg-Centrum, vader van vijf kinderen, met vreugde aanvaardde. „Ik vind het heel mooi om vanuit Gods Woord kort en kernachtig leiding te geven aan jonge mensen die kennelijk met veel vragen lopen.”

Veranderden de vragen in de loop der jaren?

„Dat kan ik niet zeggen. Toen ik voor het boekje de vragen van al die jaren nog eens doornam, verraste me dat positief. De Bijbelse kernthema’s keren voortdurend terug. Tegelijk moeten we beseffen dat jongeren die deze vragen stellen waarschijnlijk niet representatief zijn voor het geheel van de reformatorische jeugd. Ik zou heel blij zijn als al mijn catechisanten de vragen stelden die ik via Puntuit binnenkrijg. De wereld spoelt via de moderne media in zijn volle breedte over jong en oud. De impact daarvan moeten we niet onderschatten. Zo’n golf dringt de wezenlijke levensvragen gemakkelijk opzij.”

Auteur

Huib de Vries

Volg ons lifestyle platform op instagram.