Verenigd onder de schaduw van corona

Tiemen_Roos-site

Het achterliggende verenigingsseizoen werd door het coronavirus abrupt afgebroken. Kerkelijke gemeenten en interkerkelijke organisaties proberen nu invulling te geven aan het nieuwe seizoen, binnen de beschikbare ruimte en met veel onzekerheid. „Niemand kan inschatten wat het virus de komende tijd gaat doen.”

Het leven van Tiemen Roos is verweven met Hallelujah. Hij is al 37 jaar als zanger aan het Urker mannenkoor verbonden, maakt als tweede penningmeester deel uit van het bestuur, verzorgt de pr en is verantwoordelijk voor de cd-verkoop. Het koor, dat 85 leden telt, geeft jaarlijks zo’n vijftien concerten. „Ons laatste optreden was op 7 maart, in de grote kerk van Elburg. Daarna viel alles stil, zowel onze repetities als de concerten.” Tot eind december zal Hallelujah waarschijnlijk niet meer optreden. „Sommige organisaties die ons hadden gevraagd, bliezen zelf de avond af, vanwege de onzekerheid over het aantal mensen dat ze kunnen ontvangen. Met enkele andere zijn we nog in overleg.”

Sinds 22 augustus repeteert Hallelujah weer, tot vreugde van de zangers. „Die avonden zijn niet alleen belangrijk voor het instuderen van het repertoire, het is ook een sociaal gebeuren. Je ontmoet dan je zangersvrienden, zoals we op Urk zeggen. Eens in de zoveel weken hebben we er ook nog een hapje bij. Het is een onderdeel van je sociale leven. Iedereen miste het.”

De aula van de Urker vestiging van de scholengemeenschap Pieter Zandt, de repetitieruimte van Hallelujah, is net groot genoeg om de zangers volgens de RIVM-richtlijnen te kunnen bergen. Buiten oefenen is voor Roos een laatste optie. „We repeteren met een piano, als je die naar buiten sleept moet hij na elke avond worden gestemd.” De pr-man van het Urker mannenkoor schat in dat ook de meeste oudere leden present zullen zijn. „De gemiddelde Urker is niet zo benauwd, al nemen we als bestuur wel onze verantwoordelijkheid. We willen het niet op ons geweten hebben dat door ons gedrag leden in het ziekenhuis komen of zelfs overlijden. Het blijft een rare, onwerkelijke toestand. We hopen en bidden dat corona een keer echt onder controle komt.”

Op 30 januari hoopt Hallelujah weer het eerste concert te geven, in de christelijke gereformeerde kerk van Damwoude. Moeten opnieuw uitvoeringen worden afgelast, dan gaat het repeteren zo mogelijk door. „We hebben het voornemen om een nieuwe cd te maken. De komende maanden willen we gebruiken voor het instuderen van de liederen. Mocht het niet lukken om op 1,5 meter afstand van elkaar een goede klank te maken, dan is het jammer, maar gaat de opname niet door. We zijn niet opgericht om concerten te geven en cd’s te maken, we zijn er in de eerste plaats om samen te zingen tot Gods eer. Zo staat het in de statuten. Daarom is het al geweldig als we met elkaar kunnen repeteren. De rest is toegift.”

Lees het volledige artikel in Terdege.

Auteur

Huib de Vries

Volg ons lifestyle platform op instagram.