God is... Wonderlijk

Podcast_God_is...

Serie podcasts over: God is... God is wonderlijk. Zijn Naam is Wonderlijke Raadsman. Bij is raad en hulp voor alles situaties. Wend je daarom naar Hem toe, zie op Hem, en word behouden (Jesaja 45:22).

Welkom terug iedereen. Na een serie podcasts over ‘Ik ben…’, dacht ik dat het wel een goed idee zou zijn om verder te gaan over ‘God is…’. Als eerste, in de aanloop naar kerst, denkend aan de bekende tekst uit Jesaja 9:5: God is Wonderlijk.

Eigenlijk is die naam trouwens een geheel met de naam die er in de Statenvertaling op volgt: Raad. Eigenlijk staat er dus: de Naam van God, de Naam van de komende Messias is: Wonderlijke Raadsman. Wat een geweldig nieuws (dat is het Evangelie: een goede boodschap, goed en groot nieuws) voor mensen die zich geen raad weten. Er is een Wonderlijke Raadsman.

Die je zeker ook nodig hebt (als ik nog even terug denk aan de laatste podcast over ‘Ik ben zwanger’) als je op die manier helemaal klem zit. Je hebt hulp nodig, je hebt misschien zelfs wel een raadsman nodig, maar zie deze Wonderlijke Raadsman niet over het hoofd. God kan en wil je raad geven. Ik bedoel richting en advies hoe je verder moet.

Ook in allerlei situaties waarin je het gevoel hebt dat je klem zit. Je bent misschien niet direct radeloos, maar toch: de vraag blijft rondgaan door je hoofd: wat moet ik toch doen? Met m’n problemen thuis, met m’n vast lopende relatie, met m’n moeite met de kerk, met m’n moeite met kerkmensen, en met zoveel lastige dingen meer.

Je kan ze trouwens maar beter eerlijk onder ogen zien en ze open benoemen, dan (zoals zo vaak gebeurt) doen alsof er niets aan de hand is. Dan is er misschien wel iemand die je praktisch advies kan geven. Denk daarbij niet alleen aan leeftijdgenoten. Oudere mensen hebben vaak veel ervaring opgedaan in het oplossen van moeilijke kwesties. Maar goed, ik snap, niet iedereen heeft overal verstand van of overal begrip voor.

Maar er is Een iemand die verstand heeft van alles situaties. Die een luisterend oor heeft voor alle problemen. En die voor alle ingewikkelde kwesties raad heeft. De Wonderlijke Raadsman, Jezus Christus. Als mens heeft Hij verstand van alle menselijk leed en verdriet. En daarbij, als God kan en weet Hij alles. Dus doe je er goed aan, om je sores eerlijk voor Hem neer te leggen. Vertel biddend alles eerlijk aan Hem en leg biddend alles eerlijk aan Hem uit. Waar je mee zit, hoe het komt (als je dat weet) en dat je niet weet wat je ermee aan moet.

En dan? Nou, vraag God ook om je duidelijk te maken wat je moet doen. Je mag vragen of je iemand tegen mag komen die je advies geeft (namens God). Of dat God je duidelijk wil maken uit hoe de dingen lopen, wat het beste is om te doen. En ik denk ook dat het goed is om in de Bijbel te zoeken (en ook dat kan je aan andere mensen vragen) of God daar misschien al antwoorden heeft geschreven voor jouw probleem. Want gelukkig zijn we meestal niet de enige mensen op de wereld die ooit in zo’n lastig probleem verzand zijn geraakt.

Ik dacht na de vorige podcasts over ongehuwd zwanger zijn bijvoorbeeld nog aan Maria. Meisje van 15,16, 17 jaar en… zwanger. Van wie? Ja, vertel maar wat de engel gezegd heeft. Maar ja, wie gelooft dat nu? Nou snap ik, je situatie kan nooit dezelfde zijn als die van Maria. Maar (dat il ik ermee zeggen) je komt dus in de Bijbel wel jonge vrouw tegen, die als mens ook knap klem zit. Maar voor wie God zorgt. Daar zie, er is raad bij God, bij Jezus Christus, bij de Wonderlijk Raadsman. Hij zegt tegen David in Psalm 32: Ik zal raad geven. Mijn oog is op u. Ik let altijd op je. Ik zorg altijd voor je. Mijn liefde en zorg zijn gegarandeerd, voor altijd.

Zo’n Raadgever, zo’n Adviseur moet je hebben. Ook als je geestelijk, wat je hart betreft helemaal klem zit. Als je geen idee hebt hoe het weer goed kan komen tussen jou en God. Zal God me ooit als kind willen aannemen? Zal Jezus ook Mijn Zaligmaker willen zijn? Ook dat zou ik als ik jou was allemaal eerlijk tegen God vertellen. Soms kan je problemen voor je gevoel zelf oplossen, maar bij dit probleem gaat je dat niet lukken. Vraag God of Hij het voor je wil oplossen. En dat wil Hij. Maar God wil erom gebeden worden. Je zult Hem niet tevergeefs vragen.

Je probleem kan ook opgelost worden. Want het is Kerst geweest. Er is een Wonderlijke Raadsman gekomen. Een wonderlijk Advocaat. Die uit eigen beweging jouw probleem op Zich wil nemen. Hij wil je zondeprobleem tot Zijn probleem maken en de prijs ervoor betalen. Laat alle ander oplossingen maar gaan. Ga met je zonde naar Hem toe. Zeg Hem hoe het echt zit, hoe slecht je bent. En kijk met je zondige hart, met vertrouwen en hoop naar Hem. Een blik op Jezus zal je probleem oplossen, en je voor eeuwig gelukkig maken. Zo zegt de Bijbel het: wend je, draai je om naar Hem toe, richt je blik op Hem en wordt behouden.

Zie preek over "Wendt u naar Mij toe en wordt behouden"

Volg ons lifestyle platform op instagram.