“Gaat lepra mijn toekomst afnemen?”

“Gaat lepra mijn toekomst afnemen?” Het verhaal van de 13-jarige Boishaki uit Bangladesh.

Hoofdafbeelding

We spreken Boishaki, een 13-jarig meisje, en haar vader in hun huis in Bangladesh. Het huis bestaat uit een enkele bescheiden kamer met modderige muren en een golfplaten dak. Net als alle andere huizen in hun buurt. De wereld van Boishaki wordt overschaduwd door lepra. Aan het gezicht van haar vader is te zien dat hij zich veel zorgen maakt over zijn dochter en haar toekomst.

Op het gezicht van Boishaki zijn de onmiskenbare tekenen van lepra aanwezig, witte vlekken die zich blijven uitbreiden. Wat begon met twee vlekken, groeide uit tot een zorgwekkend probleem. Het is duidelijk zwaar voor de jonge tiener. Als we met haar spreken, lijkt ze ongemakkelijk en kijkt ze vaak naar beneden, alsof ze haar gezicht voor de wereld wil verbergen. Een halfjaar geleden kreeg ze te horen: jij hebt lepra. In haar omgeving waren veel leprabesmettingen. Een zorgmedewerker van The Leprosy Mission kwam naar het huis van Boishaki om haar en haar familie uit voorzorg te onderzoeken.

Ook haar ouders bleken lepra te hebben. Het nieuws van haar diagnose liet Boishaki terneergeslagen achter.

Verborgen door lepra

Boishaki durfde zelfs niet meer naar school. Een maand lang bleef ze weg om de vlekken in haar gezicht te verbergen. Toch miste ze school enorm, ze is heel goed in schilderen en taal. Ze droomt ervan om kunstenaar te worden. Daarom ging ze toch terug naar school. Maar haar geheim delen durft ze niet. Ze vertelt haar vrienden nog steeds dat ze een ‘huidaandoening’ heeft. Want hoe zouden ze reageren als ze horen dat het lepra is? Zouden ze haar pesten? Zouden ze haar negeren?

Hoop voor de toekomst

Gelukkig krijgt Boishaki hulp in haar strijd tegen lepra. Ze krijgt medicijnen en vertoont geen tekenen van beginnende handicaps. Ze hoopt dat de vlekken in haar gezicht zullen verdwijnen, zodat lepra geen grip meer heeft op haar leven.

Iedere dag lijden er jongeren door lepra. De mooie toekomst die voor ze ligt wordt aangetast als er geen hulp komt. Boishaki wil niets liever dan zorgeloos naar school kunnen gaan. Zij hoort zich niet te verbergen, zij mag gezien worden. Haar droom om kunstenaar te worden mag niet verloren gaan door lepra.

Met uw hulp kunnen jongeren als Boishaki gevonden worden voordat lepra invloed kan hebben op hun toekomst. Ga naar leprazending.nl/doneer en kijk hoe u kunt bijdragen.

Volg ons lifestyle platform op instagram.